Verzegelen vuilwatertank? Laat uw mening horen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor. Die wijziging is gericht op het verzegelen van de vuilwatertank. Dat moet lozing van ongezuiverd toiletwater in de toekomst voorkomen. Het ministerie wil een verplichte verzegeling invoeren van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwatertankopslag/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer. Hiervoor is door de overheid een internet consultatie geopend waar u uw mening kunt laten horen over deze in voorbereiding zijnde besluitvorming. Klik hier om direct naar de internet consultatie te gaan. Tot 3 september heeft u de gelegenheid uw mening kenbaar te maken aan de overheid. In het maandblad Motorboot hebben meerdere artikelen gestaan met nadere toelichting, lees hier meer.

Reacties zijn gesloten.