Onder voorbehoud: SK voorjaarstreffen

We hebben nog geen idee hoe het gaat lopen. Ten allen tijde staat uw en onze gezondheid voorop en daarnaast zullen wij ons als vereniging aan de richtlijnen houden die gesteld zijn door de Nederlandse regering. Toch hopen we voorzichtig op verbetering en de mogelijkheid aan het SK voorjaarstreffen in bepaalde vorm invulling te kunnen geven. Alles is onder voorbehoud uiteraard, de activiteiten commissie Noord en het bestuur zijn in frequent overleg over wat kan. Er is een inventarisatie ronde geweest om belangstelling te polsen. De mogelijkheden worden onderzocht om van donderdag 10 juni ’21 tot en met zaterdag 12 juni ’21 het event te laten plaats vinden in Leeuwarden. Zodra er informatie beschikbaar is die gedeeld kan worden zal dit door middel van de nieuwsbrief of een mail aan u kenbaar gemaakt worden. Beste leden, blijf gezond en mocht u al varende zijn een goede vaart en veel plezier.

De ‘Roxi’ tussen het prachtige groen van de Prinsentuin in Leeuwarden

Reacties zijn gesloten.