Aanmelden ALV

De uitnodiging voor de ALV op 1 maart ’20 is aan de leden verstuurd tezamen met de agenda voor het programma van de dag. Tevens zijn de diverse documenten behorende bij het formele gedeelte van de ALV in de mail aan u verstuurd.

We gaan er weer een gezellige dag van maken. U kunt zich aanmelden via online formulier of via het aanmeldformulier. Mocht u niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn, stellen wij het op prijs als u dit wilt laten weten. Hartelijk dank en graag tot ziens op de SK vloot start van het seizoen 2020.

Reacties zijn gesloten.