Vereniging van SK Vaarders opgericht

Oprichtingsvergadering

Op zondag 2 maart 2008 is in Nijkerk een vereniging voor SK vaarders opgericht. Na een eerste oproep in één van de nautische bladen, meldden zich ruim twintig schippers van de door SK jachtbouw in Sneek gebouwde jachten. Zij waren nagenoeg allemaal met hun partner bij de oprichtingsvergadering aanwezig.

Feiten
Enkele maanden geleden vatten enkele eigenaren van SK kotters het idee op om een club voor SK vaarders op te gaan richten. Als motto voor de vereniging kozen zij voor de slogan: ‘Plezier in varen en verhalen’.

Doel
De doelstelling van de vereniging is o.a. het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis op nautisch gebied, het elkaar informeren over handige tips met betrekking tot het schip en/of vaargebieden, het scheppen van een onderlinge band, het eventueel stroomlijnen van zaken met een algemeen belang voor alle leden en bij dit alles staat uiteraard gezelligheid voorop. De vereniging gaat zich jaarlijks inzetten voor zowel ‘droge’ als ‘natte’ activiteiten.

SK vloot
De vereniging gaat vanaf nu door het leven onder de naam ‘SK vloot’. De naam is tijdens de oprichtingsvergadering gekozen. Het symboliseert de merknaam samen met de schepen van de eigenaren, die gezamenlijk een vloot vormen. Tijdens de vergadering is een voorlopig bestuur gekozen. Initiatiefnemers Vic Nuy en Bert Vendelbosch stelden zich beschikbaar als respectievelijk voorzitter en secretaris. Hans Versteeg neemt de functie van penningmeester op zich en Rob van Velsen en Hein Sleven completeren het bestuur.

Werf
Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met Tjerk Tuinstra, directeur van SK jachtbouw in Sneek. Hij reageerde enthousiast op de oprichting van de vereniging. In de toekomst zal nog nader overleg plaatsvinden over het gemeenschappelijk belang van de vereniging en de werf.

Nieuwe leden
Aangezien er in de afgelopen decennia veel meer SK schepen in de vaart zijn genomen, nodigt de vereniging ‘SK vloot’ deze mensen van harte uit om lid te worden. De contributie bedraagt € 37,50 per schip. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de SK vloot of via de website.
 

Voor meer informatie:
Wim-Peter de Raadt, communicatie vereniging SK vloot
w.a.p.de.raadt@cvision.nl

Klik hier voor een foto impressie van de oprichtingsbijeenkomst.