Vereniging SK-vloot groeit snel in jaar tijd

26 januari 2009 – Persbericht SK-vloot.

De Vereniging SK vloot heeft in het eerste jaar van haar bestaan een snelle groei doorgemaakt. Op 2 maart 2008 startte de kersverse vereniging met 17 leden. Inmiddels is het aantal leden bijna verdrievoudigd en zijn er al twee evenementen op het water georganiseerd.

Feiten Begin 2008 vatten enkele eigenaren van SK schepen het idee op om een club voor SK vaarders op te richten. Als motto voor de vereniging kozen zij voor de slogan: ‘Plezier in varen en verhalen’. Bij de oprichtingsvergadering op 2 maart 2008 meldden zich direct 17 enthousiaste leden aan. Inmiddels staat de ledenteller op 45 leden. De vereniging heeft een eigen website (www.skvloot.nl) en een clubvlag.

Activiteiten Voor het organiseren van activiteiten zijn er inmiddels drie activiteitencommissies (AC’s) in het leven geroepen. Eén voor de regio Noord, één voor de regio Midden en één voor de regio Zuid. Het afgelopen jaar zijn er naast de oprichtingsvergadering, twee ‘natte’ evenementen en een algemene ledenvergadering georganiseerd. Bij de laatste vergadering werden de tijdelijke bestuursleden definitief voor het bestuur gekozen.

De regio Noord heeft in het weekend van 5 t/m 7 september 2008 een aantrekkelijk programma georganiseerd in Sneek en directe omgeving. O.a. is een bezoek gebracht aan het Fries Historisch Museum Sneek en werd er genoten van een gezamenlijke vaartocht naar Joure met daaraan gekoppeld een lunch.

De regio Zuid organiseerde in het weekend van 3 t/m 5 oktober een weekend in de Brabantse Biesbosch. Onder leiding van een boswachter maakten de leden met hun eigen schip een prachtige vaartocht door kreken waar normaal gesproken de recreatievaart i.v.m. ondiepten het liefst weg blijft. Na een natuurwandeling en een lunch volgde een verkenningstocht door het ‘nieuwste gedeelte’ van de Biesbosch, de ‘Aakvlaai’.

Nieuwe leden Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom bij de vereniging SK vloot. De contributie bedraagt het eerste jaar €50,00 per schip inclusief clubvlag en daarna €35,00 per jaar. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de SK vloot of via onze website www.skvloot.nl.