04 november 2009 – Persbericht SK-vloot, varen doe je samen.

Op woensdagavond 28 oktober 2009 hebben leden van de Vereniging SK Vloot, in het kader van het project ‘Varen doe je samen’ een bezoek gebracht aan de Regionale Verkeerscentrale (RVC) Dordrecht, beter bekend als ‘Post Dordt’ of ’Sector Dordt’. Het doel van het bezoek was het verhogen van de veiligheid op het water en het kweken van begrip tussen alle vaarweggebruikers.

‘Post Dordt’ is gehuisvest op een strategische plek aan de Krabbegeul, met zowel fysiek, als d.m.v. radar en camera’s zicht op de Beneden Merwede, de Noord, de Oude Maas en de Dordtse Kil. In de nabije toekomst komt daar nog het druk bevaren kruispunt van Nieuwe Merwede, Amer, Dordtse Kil en Hollands Diep bij. Totaal bestrijkt de verkeerspost Dordrecht een gebied van ruim 260 kilometer aan vaarwegen.

Melden Na een ontvangst met koffie door Fokko Boersma en Jan Timmer van Rijkswaterstaat, gaven zij aan 28 van de 50 leden van de Vereniging SK vloot een heldere uiteenzetting en toonden zij een promotiefilm. Hierin kwamen de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in het algemeen en de verkeerspost Dordrecht in het bijzonder aan bod. Zij benadrukten het belang voor de recreatievaart, om minimaal via de marifoon uit luisteren op het betreffende marifoonkanaal (wettelijk verplicht). Liever zien zij dat ook de recreatievaarders zich even kort en zakelijk melden bij de verkeerspost.

Respect Zo verdween al snel het beeld van RWS, namelijk …..rustig rondvarende geel/zwarte bootjes, met bemanningen die zo af en toe een boei verleggen, een lampje vernieuwen, hier en daar de diepte meten en maakte dat plaats voor respect en waardering voor de veelheid aan taken die RWS heeft. Het werk van de RVC Dordrecht bleek veel meer te omvatten, o.a. verkeersbegeleiding, calamiteitenbestrijding, coördinatie en opsporing, afgifte van vergunningen, controle op de naleving van wetten en regels, vaarwegbebakening en het (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan vaarwegen en oevers.

Vaartocht Verdeeld over twee groepen maakten de leden van de Vereniging SK vloot een korte, maar uitermate interessante vaartocht met de RWS 71, één van de nieuwste patrouilleschepen van de Rijkswaterstaat, over de Oude Maas, Beneden Merwede en de Noord. De andere groep bracht in die tijd een bezoek aan de controlekamer van de verkeerspost, waar kennis werd gemaakt met het werk van de verkeersleiders. Deze afdeling is 24 uur per etmaal, 365 dagen per jaar in bedrijf met 4–6 personen. Met de modernste apparatuur kan men zelfs een roeiboot op de beeld-en radarschermen volgen. De avond is afgesloten met een vragenrondje, waar de leden van de Vereniging SK vloot gretig gebruik van maakten. De bijeenkomst heeft zeker bijgedragen tot een stuk veiligheid, onderling respect en begrip tussen RWS, KLPD, beroepsvaart en recreatievaart.

Nieuwe leden Eventuele nieuwe leden zijn van harte welkom bij de vereniging SK vloot. De contributie bedraagt het eerste jaar €50,00 per schip inclusief clubvlag en daarna €35,= per jaar. Zij kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de SK vloot, Van Clevestraat 27 3371 HT in Hardinxveld-Giessendam, E-mail: edvendelbosch@kpnplanet.nl, telefoon 06-38901637, of via onze website www.skvloot.nl