Sneek, 1 december 2008 – SK-Jachtbouw uit Sneek heeft als eerste bouwer van stalen motorjachten een TDS certificaat (Technical Dossier System) ontvangen van het European Certification Bureau Nederland BV (ECB). Het keuringsschema behandelt alle administratieve vereisten die behoren bij het voldoen aan de Wet Pleziervaartuigen. Met het TDS-certificaat krijgt SK-Jachtbouw officieel erkenning voor het feit dat zij kwalitatief goed met haar producten en klanten omgaat.

Tjerk Tuinstra, directeur-eigenaar van SK-Jachtbouw, kreeg op 8 oktober het TDS certificaat uitgereikt uit handen van de heer F.J. de Voer van het ECB. Dit vond plaats tijdens een seminar “veiligheid op het water“ van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Zwartsluis. SK-Jachtbouw, bouwer van onder meer SK-Kotters, is voor de TDS certificering door het ECB doorgelicht en beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Interne kwaliteitsbeschrijving
  • Administratieve organisatie
  • Uitvoering administratie
  • Toepassing van de wet Pleziervaartuigen in de bedrijfsvoering
  • Certificering schepen volgens de Wet Pleziervaartuigen

De Richtlijn Pleziervaartuigen bestaat 10 jaar. De wetgeving vereist van de producent een vastgelegd productiesysteem. Dat systeem moet alle bewijs bevatten dat de producten aan alle vereisten van de wetgeving voldoen. Om dat bewijs te leveren moeten productie en verkoopgegevens systematisch worden vastgelegd. De bedrijfsvoering moet op de eisen van de wetgeving worden afgestemd. Het ECB TDS Certificaat betekend dat SK Jachtbouw producten levert volgens de veiligheidseisen van de wet. Jaarlijks wordt de blijvende goede werking van het ECB TDS-productiesysteem geverifieerd door ECB Nederland. Het certificaat geeft zekerheid bij de toezichthouder Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW), evenals aan de kopers en eigenaren van de jachten van SK Jachtbouw.

Tjerk Tuinstra
Directeur-eigenaar SK-jachtbouw.