Het SK vloot jubileum 2013.
februari 2013 – 5 Jarig jubileum SK vloot.

SK vloot 2008 – 2013!
Een bericht aan alle schepen!

Als je de jaartallen volgt dan klopt het dat 2013 een jubileumjaar is voor de SK vloot. Het is een lustrumjaar zoals de Romeinen dat noemen en lustrum staat voor luere, wat vrij vertaald “binden” betekent. En laat dat nu precies zijn wat wij in 2008 al voor ogen hadden. Dat wat ons bindt bij elkaar brengen. En dat is ook niet zo moeilijk om in te vullen want daar hebben we die prachtige SK Kotters voor. Maar ook het varen brengt ons bij elkaar. Varen met SK Kotters leidt tot verhalen en zo is de kring weer rond. De SK vloot een vereniging voor Plezier in varen en verhalen.

Plezier in varen en verhalen was onze aftrap op de oprichtingsbijeenkomst van 2 maart 2008 in het “Tuinhuis” van Nijkerk. Achteraf bekeken een welhaast devote bijeenkomst, beleefd, aftastend en afwachtend zaten de aanwezigen in een kring. Ga er maar aan staan, niemand kent elkaar, ja we weten dat we allemaal een SK Kotter hebben maar dat was het dan ook wel. Toch hadden Bert Vendelbosch en ondergetekende al snel het ijs gebroken. Ons idee om gelijk met de deur in huis te vallen en duidelijk te maken wat we wel en wat we niet willen zijn, viel in goede aarde. Al snel ontstond er een levendige discussie. Zo werd er gesleuteld aan de naam van de vereniging, kwamen er suggesties voor bijeenkomsten op tafel en werd het bestuur spontaan uitgebreid met een penningmeester, vice voorzitter en communicatie specialist. En dat allemaal op de eerste bijeenkomst. We sloten deze bijeenkomst af met maar liefst 17 leden en hoe zich dat verder heeft ontwikkeld hoort u op ons feest.

Een jubileum is reden voor feest! In het weekend van 9 tot en met 11 mei willen we het liefst met ALLE SCHEPEN bij elkaar komen in de Gouden Ham bij Maasbommel. De activiteitencommissie Zuid brengt u verder op de hoogte van de details. Het is een ultieme wens van welhaast elke voorzitter om eens in de………….tijd al zijn leden bij elkaar te hebben, dat zou geweldig zijn! Dus gooi die trossen los en laten we elkaar treffen in de Gouden Ham!

Met vriendelijke groet namens het gehele SK vloot bestuur, Vic Nuy