Bericht in het Kontakt van Leerdam | Het voorjaarstreffen 2016| (05-2016) Het nieuws gaat snel, de aankondiging voor het bezoek van de vereniging SK vloot aan Leerdam blijft niet on opgemerkt voor de lokale pers.

De nieuwste SK kotter RIA in blad ‘SKIPPER’(02-2013)
Het Duitse tijdschrift publiceert in de december uitgave de test met de SK 394 meer

Bericht aan alle schepen!(02-2013)
Het bestuur van de Vereniging SK vloot kondigt het jubileum aan meer

Vereniging SK vloot onder de aandacht in maandblad Motorboot.(10-2009)
Varen in dezelfde boot schept een band. Veel botenmerken kennen dan ook hun eigen vereniging van eigenaren……meer

Persbericht SK vloot: Bezoek ‘post Dordt’.(04-11-2009)
De Vereniging SK vloot heeft een informatief en leerzaam bezoek gebracht aan de centrale verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat. In het kader van ‘varen doe je samen’ werden de aanwezige leden geinformeerd over het beheer-gebied en alle werkzaamheden die worden verricht door de medewerkers, tevens alles over wat er van de recreatieschipper wordt verwacht…..meer

Persbericht SK vloot: De vloot groeit.(26-01-2009)
De Vereniging SK vloot heeft in het eerste jaar van haar bestaan een snelle groei doorgemaakt. Op 2 maart 2008 startte de kersverse vereniging met 17 leden. Inmiddels is het aantal leden bijna verdrievoudigd en zijn er al twee evenementen op het water georganiseerd….meer

Persbericht SK-Jachtbouw(01-12-2008)
Directeur-eigenaar Tjerk Tuinstra van SK-Jachtbouw ontvangt als eerste nederlandse jachtbouwer van stalen motorjachten het TDS certificaat…meer

Positieve ontwikkelingen m.b.t. CE-keuring bij SK-Jachtbouw(15-07-2008)
Nadat er in het begin van dit jaar van diverse kanten berichten verschenen over het in gebreke blijven van een groot aantal jachtwerven inzake de wettelijk verplichte CE keuring van de door hen gebouwde schepen en het niet of onvolledig  leveren van de daarbij behorende documenten, lijkt daar nu in positieve zin verandering in te komen…meer

Vereniging van SK Vaarders opgericht(10-03-2008)
Op zondag 2 maart 2008 is in Nijkerk een vereniging voor SK vaarders opgericht. Na een eerste oproep in één van de nautische bladen, meldden zich ruim twintig schippers van de door SK-Jachtbouw in Sneek gebouwde jachten. Zij waren nagenoeg allemaal met hun partner bij de oprichtingsvergadering aanwezig…meer