Marifonie waarschuwing

TIP/Waarschuwing van de SK vloot voorzitter, Vic Nuy.

november 2012 – Marifonie en ATIS codering.

Op 27 september kreeg ik een brief van Agentschap Telecom uit Groningen. Zij deelde mij mede dat zij voornemens waren om mij een bestuurlijke boete op te leggen van € 250,00. Men kwam tot dit voornemen aangezien zij een feitenonderzoek hadden laten uitvoeren. Uit dit onderzoek bleek het volgende:

Op 4 augustus 2012 om 09.16 uur zond een marifoon aan boord van het vaartuig "Oberon" de ATIS code 99………… uit. U bent in het gebruikersregister van Agentschap Telecom geregistreerd onder dossiernummer 6………. , waarbij de ATIS code 92……… aan u is toegewezen. De controleur heeft vastgesteld dat u in gesprek was met een medewerker van de jachtensluis aan het Volkerak te Willemstad. Daarbij heeft hij vastgesteld dat de uitgezonden ATIS code niet aan het desbetreffende vaartuig was toegekend. Ergo u zend een verkeerde ATIS code uit!

U dient op de hoogte te zijn van de Regeling frequentieruimte met bestemming maritieme communicatie, artikel 10, onder h. U heeft deze Regeling overtreden. Wij beschouwen deze overtreding als Ernstig. U krijgt 3 weken de tijd om te reageren, daarna nemen wij een definitief besluit.

Uiteraard heb ik direct gereageerd. Aangegeven dat de locatie en tijdstip juist was en dat ik inderdaad mij gemeld heb bij de jachtensluis. Ik heb ook aangegeven dat de overtreding absoluut onbewust was begaan. Ik vaar al reeds 5 jaar met deze marifoon en nimmer ben ik er op gewezen dat de ATIS code niet klopte, noch in binnen of buitenland. Ik heb er ook geen voordeel bij om bewust een verkeerde ATIS code te programmeren. Ik zal direct mijn ATIS code laten herprogrammeren zodat dit niet meer voorkomt.

Inmiddels definitief besluit ontvangen. Men was niet ontvankelijk voor mijn argumenten en de overtreding is Ernstig. Derhalve wordt u een Bestuurlijke boete opgelegd van € 250,00. U kunt een acceptgiro van het CJIB tegemoet zien. Binnen zes weken na dit besluit kunt u bezwaar aantekenen tegen dit besluit, daarna vervalt de mogelijkheid tot bezwaar maken.

Dit ga ik zeker doen!

Met vriendelijke groet, Vic Nuy

Bijschrift: Wij raden u aan indien u twijfelt uw installateur en of specialist te raadplegen. Het is niet toegestaan als eigenaar van de marifoon zelfstandig uw ATIS code aan te passen of te wijzigen. Verdere informatie kunt u verkrijgen via onderstaand document en website.

Toelichting op marifoongebruik door het Agentschap Telecom.

Op de website van Agentschap Telecom kunt meer informatie terug lezen.