Aanmelden ALV

De uitnodiging voor de ALV op 1 maart ’20 is aan de leden verstuurd tezamen met de agenda voor het programma van de dag. Tevens zijn de diverse documenten behorende bij het formele gedeelte van de ALV in de mail aan u verstuurd.

We gaan er weer een gezellige dag van maken. U kunt zich aanmelden via online formulier of via het aanmeldformulier. Mocht u niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn, stellen wij het op prijs als u dit wilt laten weten. Hartelijk dank en graag tot ziens op de SK vloot start van het seizoen 2020.

Vragenuurtje webmaster

Tijdens de komende ALV van 1 maart zal uw webmaster ook aanwezig zijn. Hij zal in de ochtend tijdig aanwezig zijn om eventuele vragen over de website te kunnen beantwoorden. Wilt u een foto plaatsen? Neem het me op een USB stick en hij plaatst het direct voor u? De webmaster is sowieso gek op foto’s van SK kotters. Heeft u uw schip mooi vastgelegd dan plaatst hij de foto graag. Tot zondag 1 maart.