Goed nieuws! Natte treffen gaat door.

Uiteraard zijn de geldende corona regels goed bestudeerd en hebben we ons de vraag gesteld of we op basis van de regels een Natte Treffen in juni kunnen organiseren. Dat leek het geval, maar 100% zeker waren we niet.

Daarom hebben we in Leeuwarden uitvoerig overlegd met meerdere instanties. We hebben gevraagd of zij vinden dat een bijeenkomst met zo’n 20 à 25 SK schepen in deze Corona tijd toegestaan is.

  • Ja, een bijeenkomst van 20 à 25 schepen mag en is geen enkel probleem;
  • Uiteraard mits we ons aan de corona regels houden (geen groepen op de wal, 1,5 meter afstand etc.);
  • De ruimte in de boot zien zij hetzelfde als de ruimte in een woning en het dek als een tuin. Thuis geldt op dit moment een advies van maximaal 2 bezoekers. Het advies is om ons hieraan te houden om uw gezondheid en die van anderen evenals onze uitstraling als vereniging;
  • Er zullen geen gezamenlijke diners of activiteiten zijn waar meerdere mensen kunnen groeperen.
  • Maar we zullen stralen met onze prachtige SK vloot
  • Als we ons gewoon netjes gedragen en aan de richtlijn houden, is er geen enkel probleem.

Daarop hebben het bestuur en de Activiteiten Commissie Noord besloten dat het Natte Treffen in juni door gaat.  “IT GIET OAN”

De Activiteiten Commissie Noord werkt de komende tijd de laatste details van het programma uit. Het programma zal spoedig volgen via de mail, samen met het definitieve aanmeldformulier.

Op naar Leeuwarden! 10 t/m 12 juni ’21

Onder voorbehoud: SK voorjaarstreffen

We hebben nog geen idee hoe het gaat lopen. Ten allen tijde staat uw en onze gezondheid voorop en daarnaast zullen wij ons als vereniging aan de richtlijnen houden die gesteld zijn door de Nederlandse regering. Toch hopen we voorzichtig op verbetering en de mogelijkheid aan het SK voorjaarstreffen in bepaalde vorm invulling te kunnen geven. Alles is onder voorbehoud uiteraard, de activiteiten commissie Noord en het bestuur zijn in frequent overleg over wat kan. Er is een inventarisatie ronde geweest om belangstelling te polsen. De mogelijkheden worden onderzocht om van donderdag 10 juni ’21 tot en met zaterdag 12 juni ’21 het event te laten plaats vinden in Leeuwarden. Zodra er informatie beschikbaar is die gedeeld kan worden zal dit door middel van de nieuwsbrief of een mail aan u kenbaar gemaakt worden. Beste leden, blijf gezond en mocht u al varende zijn een goede vaart en veel plezier.

De ‘Roxi’ tussen het prachtige groen van de Prinsentuin in Leeuwarden

Ook zo’n zin in het seizoen?

De lente is begonnen, het kriebelt. Mogelijk hebben sommige van jullie de eerste draai uren al gemaakt. Mogelijk worden de laatste klussen beet gepakt om bij de eerst volgende mogelijkheid toch echt de trossen los te kunnen gooien. We kijken er naar uit jullie weer op het water te zien. Veel gezondheid, plezier en behouden vaart. Tot op het water.