Onder voorbehoud: SK voorjaarstreffen

We hebben nog geen idee hoe het gaat lopen. Ten allen tijde staat uw en onze gezondheid voorop en daarnaast zullen wij ons als vereniging aan de richtlijnen houden die gesteld zijn door de Nederlandse regering. Toch hopen we voorzichtig op verbetering en de mogelijkheid aan het SK voorjaarstreffen in bepaalde vorm invulling te kunnen geven. Alles is onder voorbehoud uiteraard, de activiteiten commissie Noord en het bestuur zijn in frequent overleg over wat kan. Er is een inventarisatie ronde geweest om belangstelling te polsen. De mogelijkheden worden onderzocht om van donderdag 10 juni ’21 tot en met zaterdag 12 juni ’21 het event te laten plaats vinden in Leeuwarden. Zodra er informatie beschikbaar is die gedeeld kan worden zal dit door middel van de nieuwsbrief of een mail aan u kenbaar gemaakt worden. Beste leden, blijf gezond en mocht u al varende zijn een goede vaart en veel plezier.

De ‘Roxi’ tussen het prachtige groen van de Prinsentuin in Leeuwarden

Ook zo’n zin in het seizoen?

De lente is begonnen, het kriebelt. Mogelijk hebben sommige van jullie de eerste draai uren al gemaakt. Mogelijk worden de laatste klussen beet gepakt om bij de eerst volgende mogelijkheid toch echt de trossen los te kunnen gooien. We kijken er naar uit jullie weer op het water te zien. Veel gezondheid, plezier en behouden vaart. Tot op het water.

Website support

Het maakt voor mij het werk als webmaster zeer aantrekkelijk als er op deze wijze veel aandacht is en informatie gedeeld kan worden. Daarnaast ben ik een enorme foto liefhebber dus heeft uw een mooie plaat of verhaal, ik ontvang ze graag.

Als webmaster kan ik mij ook goed voorstellen dat er leden zijn die hulp kunnen gebruiken bij het gebruik van de website of aanmaken cq aanpassen van het account. Alstublieft, laat het mij weten! Ik help u bijzonder graag. Stuur een mail met uw vraag en eventueel telefoonnummer en ik help u.